مانی بیمه وب‌سایت و اپلیکیشن مقایسه، خرید و مدیریت آنلاین بیمه است.

 با کمک مانی بیمه  می‌توانید تمامی اطلاعات مورد نیازتان از جمله قیمت، میزان پوشش بیمه و سطح کیفیت خدمات شرکت‌های مختلف بیمه را مقایسه و آگاهانه خرید کنید، فعالیت مانی بیمه باتوجه به آیین نامه شماره 92 شورای عالی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد و از طریق شرکت کارگزاری اکسیر زندگی خاورمیانه با شماره مجوز بیمه مرکزی 1018 امکان مقایسه و خرید آگاهانه از تمامی شرکت های بیمه را برای مشتریان خود بدون واسطه  فراهم نموده است.

مأموریت ما:

تأمین امنیت و تسهیل روش كار و زندگی مردم به منظور ارتقای آرامش خاطر آنهاست. ما، مأموریت خود را از طریق آموزش، مشاوره، مدیریت ریسك، شناسایی نیازها و ارائه پیاده سازی راه حلهای جامع و یكپارچه در حوزه صنعت بیمه برای مشتریان و همچنین خلق راهكارهای هوشمندانه برای آنها انجام می دهیم.

خدمات مشاوره، طراحی و اجرا شرکت کارگزاری رسمی بیمه اکسیر زندگی خاورمیانه
شرکت کارگزاری رسمی بیمه اکسیر زندگی خاورمیانه با استراتژی کارگزاری با نگاه به یك راه حل بهینه و بدون تعصب به استفاده از خدمات شركت بیمه خاص تجارب خود را در اجرای موفق پروژه های مختلف بیمه ای، در قالب خدمات مشاوره، طراحی و اجرا به مشتریان خود ارائه می نماید.

حوزه مسئولیت شرکت کارگزاری رسمی بیمه اکسیر زندگی خاورمیانه
بررسی و تجزیه تحلیل وضعیت موجود
مدیریت ریسك و شناسایی نیازها
تعیین و طراحی بیمه نامه مورد نیاز
طراحی و تنظیم اسناد مناقصه یا استعلام
نظارت بر اجرای مناقصه و یا استعلام و بررسی كارشناسی مستندات
نظارت بر صدور بیمه نامه ها
نظارت و پیگیری حرفه ای امور اجرایی در طول مدت بیمه نامه
نظارت و پیگیری تخصصی انجام امور در سازمان به منظور حداكثر بهره وری
و همچنین سایر موارد مرتبط با امر بیمه در سازمان

به این ترتیب شركت از بدو تولد تا بلوغ یك پروژه بیمه ای دوش به دوش بیمه گذار این اطمینان را به بیمه گذاران و بیمه شدگان می دهد كه راه حلی از هر لحاظ بهینه، طراحی و پیاده سازی شود و نهایتاً مورد بهره برداری قرار گیرد.
این موضوع با تأكید ویژه بر موارد زیر صورت می گیرد.

حداكثر كیفیت بیمه نامه ها از لحاظ پوشش های مورد نیاز
حداقل حق بیمه ممكن بر اساس اصول و قوانین بیمه ایی
كارایی مناسب بیمه نامه در زمان بروز خسارت
بهره گیری از بیمه نامه مناسب با سرمایه گذاری بیمه گذار

ضمانت تحقق این امر دانش و تجربه در حوزه بیمه و همچنین نگاهی جامع و فراگیر توأم با توجه به نیازهای واقعی سازمان مشتری است. به این ترتیب و با پرهیز از نگاه تك بعدی به مسائل موجود شرکت کارگزاری رسمی بیمه اکسیر زندگی خاورمیانه همواره به دنبال خلق یك راهكار هوشمندانه برای رفع مشكلات با مناسب ترین روش است

   سر فصل خدمات مشاوره، طراحی و اجرا شرکت کارگزاری رسمی بیمه اکسیر زندگی خاورمیانه
طراحی و پیاده سازی مدیریت یكپارچه بیمه در سازمان
بررسی وضعیت موجود
مدیریت ریسك و شناسایی نیازها
ارائه مدل پیشنهادی وضعیت بهبود
تعین و طراحی بیمه نامه
طراحی و تهیه نحوه گردش امور بیمه در سازمان
تهیه اسناد مناقصات و استعلام ها
برگزاری مناقصات و استعلام ها
صدور بیمه نامه ها
انجام تخصصی امور اجرایی مرتبط با بیمه نامه ها در طول مدت بیمه نامه
آموزش و ارتقاء سطح فرهنگی بیمه در سازمان